bidrag för energiomställningen

Skriftlig fråga 1997/98:1057 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)
Fråga 1997/98:1057 av Owe Hellberg (v) till näringsministern om bidrag för energiomställningen

den 28 augusti

Riksdagen har fastställt ett program för en omställning av våra energisystem för att minska behovet av direktverkande el. En mycket stor del, närmare hälften av vår elförbrukning används i bostäder och lokaler, bl.a. för uppvärmning. Ett bidragssystem har utformats, för att uppmuntra hushållen till åtgärder som skall minska användningen av elenergi, för övergång till fjärrvärme, för konvertering till andra energikällor och för komplettering av redan befintliga system. Det senare, stöd till kakelugn, braskamin m.m., är villkorade med att man samtidigt måste "säkra ned", begränsa effektuttaget, vanligtvis från 20 A till 16 A.

I Gävleborgs län har ett hundratal bidragsansökningar avslagits på grund av det skälet. Problemet är att man måste ha ett effektuttag, där 16 A är en lägsta nivå för att klara alla husets funktioner. Det går inte att "säkra ned".

Resultatet blir att många som vill medverka till att minska vår elenergianvändning för uppvärmning avstår, eftersom de diskvalificeras. Staten ger otydliga signaler, behovet av att minska vår elenergianvändning som ett led i en hållbar utveckling, gäller bara under vissa förutsättningar

Med anledning av detta blir min fråga till ministern:

Är ministern beredd att vidta åtgärder för att ta bort kravet om ett sänkt eleffektuttag i samband med bidragsgivning för kompletterande värmekälla så att alla gävleborgare som vill komplettera sin uppvärmning med el också kan söka bidrag?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-08-28 Anmäld: 1998-08-31 Besvarad: 1998-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga