bidrag för energiomställningen

Skriftlig fråga 1997/98:1044 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)
Fråga 1997/98:1044 av Owe Hellberg (v) till näringsministern om bidrag för energiomställningen

den 26 augusti

Ansökningarna i Gävleborgs län när det gäller bidragen för energiomställningen, har slagit väl ut. Bidragsansökningarna för installation av effektvakt och kompletterande värmekälla t.ex. kakelugn eller kamin är till antalet ca 500. Medelstilldelningen till länet för detta ändamål är 1,6 miljoner kronor och räcker bara till ca 160 bidragsansökningar. Ansökningarna för konvertering från direktverkande el till annan uppvärmning stämmer bättre med medelstilldelningen för länet, liksom ansökningarna för fjärrvärmeanslutning.

En förutsättning för att avvecklingen av kärnkraften skall slå väl ut är att staten kan motsvara de löften som ställts ut till svenska folket om att ge subventioner till de som ställer om från uppvärmning med direktverkande el till alternativ uppvärmning eller effektiviserar sin elanvändning. För att nå största möjliga effektivitet, så bör länsstyrelserna ges möjligheter att på egen hand flytta anslagna medel mellan de olika bidragsformerna. Om medelstilldelningen 1998 inte motsvarar den efterfrågan som finns, så bör medel kunna flyttas från kommande års anslag, för att möta de behov som finns.

Min fråga till ministern blir då följande:

Är ministern beredd att verka för att flytta medel från kommande års anslag om behovet finns liksom att ge möjlighet till omfördelning mellan de olika bidragsformerna?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-08-26 Anmäld: 1998-08-31 Besvarad: 1998-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga