Bibliotekslagen

Skriftlig fråga 2007/08:374 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 30 november

Fråga

2007/08:374 Bibliotekslagen

av Hans Olsson (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Jag har tidigare frågat statsrådet rörande stödet till biblioteken och fått svaret att bibliotekslagen ska utvärderas. Frågan är nu i vilken riktning. I augusti 2006 växlade Moderata samlingspartiet, Centerpartiet och Folkpartiet liberalerna kurs från att vilja avskaffa bibliotekslagen till att vilja utreda den. Frågan är också vilken syn som finns på lagen i kommunerna.

Täby kommun har som enda kommun i Sverige förbjudit biblioteket att låna ut dvd-film av konkurrensskäl. Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden är tillika moderat riksdagsledamot och har i motion 2007/08:Kr345 föreslagit ett avskaffande av bibliotekslagen. Rimligen har han av sitt parti fått stöd för att lämna in denna motion.

Min fråga till statsrådet är, inte minst därför:

Avser statsrådet att en översyn av bibliotekslagen ska syfta till att förstärka densamma för att förhindra fler Täby eller till att försvaga den, så att lokala politiker får större utrymme till åtgärder likt den i Täby?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-30 Anmäld: 2007-11-30 Besvarad: 2007-12-05 Svar anmält: 2007-12-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-05)