Bevarandet av Malis bokskatter

Skriftlig fråga 2009/10:2 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 16 september

Fråga

2009/10:2 Bevarandet av Malis bokskatter

av Ameer Sachet (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Salt kommer från norr, guld från söder men Guds ord och visdomens skatter kommer från Timbuktu är ett västafrikanskt och islamiskt ordspråk.

Uppskattningsvis finns mellan 300 000 och 700 000 manuskript eller bokrullar i regionen varav ca 100 000 i just Timbuktu. I hela Mali talas om mer än en miljon manuskript och ytterligare tjugo miljoner i övriga Västafrika. De äldsta är från förislamisk tid på 1100-talet. De äldsta är läroböcker kring astronomi, musik och botanik. De yngre, från 1500- och 1600-talen, handlar om juridik, vetenskap och historia. Manuskripten tillhör och har tillhört framstående familjer och trots att regeringen i Mali i samarbete med Unesco ända sedan 1970 har försökt ta hand om, bevara och digitalisera manuskripten finns huvuddelen fortfarande i privat ägo. Många finns också i större, privata bibliotek. Problemet är de mer enstaka och familjeägda exemplaren som är föga kända och som ofta inte bevaras på rätt sätt utan förstörs långsamt. I en del fall har de också gömts under kolonialtiden därför att de då stals av européer och fördes till Europas museer. Formerna för gömmandet, nedgrävning etcetera har också förstört många dokument.

Världen har i Västafrika en unik kulturskatt för vars bevarande större insatser måste göras. Det förekommer också en handel där uppköpare införskaffar manuskript för småpengar varefter de hamnar i för forskning svårtillgängliga privata samlingar i västvärlden. Manuskripten blir investerings- och samlingsobjekt i stället för en tillgång för Afrikas och världens folk. En tillgång som vederlägger den koloniala synen på Afrika som primitivt.

Vilka initiativ inom EU och FN vill utrikesministern ta för att hjälpa till att bevara Timbuktus, Malis och Västafrikas unika kulturskatt?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-09-16 Anmäld: 2009-09-16 Besvarad: 2009-10-05 Svar anmält: 2009-10-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-05)