Bevarandet av bruksmiljö i Österbybruk

Skriftlig fråga 2007/08:1033 av Gille, Agneta (s)

Gille, Agneta (s)

den 4 april

Fråga

2007/08:1033 Bevarandet av bruksmiljö i Österbybruk

av Agneta Gille (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Bruksmiljön i Österbybruk är unik med världens enda bevarande vallonsmedja. Det som gör vallonsmedjan så särskilt värdefull är att den är väl bevarad och står helt intakt med utrustning i sitt ursprungliga skick. Bruksmiljön från 1700-talet blev byggnadsminnesmärkt för över tio år sedan.

I dag står denna rikedom under ett stort hot. Byggnaderna håller på att vittra sönder och Bruno Liljefors-stiftelsen som i dag ansvarar för underhåll har inga resurser för att underhålla byggnader i den utsträckning som behövs. Husen håller på att vittra sönder.

Vid frågestunden i riksdagens kammare den 17 januari frågade jag kulturministern hur hon såg på möjligheten för staten att gå in och låta Statens fastighetsverk ta över driften av byggnaderna, allt för att bevara denna värdefulla kulturbygd. Svaret från kulturministern enligt protokollet var att vården och värnandet av kulturarvet är en av regeringens absoluta prioriteringar. Däremot kände inte kulturministern till det specifika fallet.

Enligt en artikel i UNT den 16 januari hoppas Riksantikvarieämbetet att regeringen förstår värdet av anläggningen och övertar den till Statens fastighetsverk som enligt Riksantikvarieämbetet skulle vara en lämplig förvaltare av Österbybruks bruksmiljö. Har statsrådet besökt Österbybruk för att få en uppfattning av problemen?

Min fråga till statsrådet är därför:

På vilka grunder vilar statsrådets förslag till regeringen att säga nej till att låta Statens fastighetsverk överta skötseln av Österbybruks bruksmiljö?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-04-04 Anmäld: 2008-04-04 Besvarad: 2008-04-09 Svar anmält: 2008-04-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-09)