Bevarande och utbyggnad av den småskaliga vattenkraften

Skriftlig fråga 2019/20:50 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

De småskaliga vattenkraftverken har varit och är en stor tillgång för landet. De har skötts och utvecklats under många hundra år och har bidragit till arbete och utveckling i hela landet.

Den småskaliga vattenkraften har utöver sin viktiga kraftproduktion skapat unika kulturmiljöer som är viktiga för landsbygden och för fler jobb. De småskaliga kraftverken är också viktiga för att kunna producera el vid avspärrningar och krig, och de ökar vår trygghet av fungerande elleveranser även i krigstider. Många länder i Europa bygger ut sina småskaliga kraftverk för att bli mindre sårbara men också för att ta vara på mer ren energi. Det borde vara lika självklart för oss här i Sverige.

Trots energiöverenskommelsen som löste en del frågor återstår fortfarande frågor som måste lösas i syfte att förbättra för de småskaliga vattenkraftsproducenterna.

En viktig fråga är hur tillämpningen av de nya reglerna verkligen kommer att fungera. Det är viktigt att utvärderingen av detta blir så bra att ägarna till de småskaliga vattenkraftverken kan känna sig trygga och stolta över att deras kraftproduktion är viktig både för landet och för landsbygden.

Vid samtliga bedömningar av småskalig vattenverksamhet bör utgångspunkten vara att de småskaliga vattenkraftverken är samhällsviktiga verksamheter. 

Många av dagens politiska beslut äventyrar våra småskaliga vattenkraftverk, vilket är en förödande utveckling för landsbygden.

Jag vill därför fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Vad avser ministern att göra för att underlätta och bevara de småskaliga vattenkraftverken och för att den småskaliga vattenkraften ska kunna byggas ut i Sverige? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-24 Överlämnad: 2019-09-25 Anmäld: 2019-09-26 Svarsdatum: 2019-10-02 Sista svarsdatum: 2019-10-02
Svar på skriftlig fråga