Bevarande av Vinga fyr

Skriftlig fråga 2006/07:1107 av Wigström, Cecilia i Göteborg (fp)

Wigström, Cecilia i Göteborg (fp)

den 30 april

Fråga

2006/07:1107 Bevarande av Vinga fyr

av Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Sjöfartsverket har gått ut och sagt att de inte längre vill betala 2 miljoner kronor för att driva 15 av Sveriges kustfyrar. De föreslår att andra intressenter betalar eller att fyrarna släcks ned. För oss som bor på västkusten innebär det att 10 fyrar släcks ned från Nordkoster ned till Klåback, inklusive anrika Vinga fyr vid inloppet till Göteborg. Motivet anges vara att yrkessjöfarten inte behöver fyrar längre när det finns radar och GPS.

Sjöfartsverket tänker helt fel. För det första har Sjöfartsverket ansvar även för fritidsbåtar. Fler och fler människor njuter under sommarhalvåret av att ta sin motorbåt eller segelbåt ut i Göteborgs och Bohusläns skärgård. Många navigerar varken med radar eller GPS utan med sjökort och sjömärken som Vinga fyr. För det andra har fyrarna också en kulturhistorisk betydelse och ger därmed lisa för själen på ett sätt som inte kan räknas i pengar. För det tredje måste Sjöfartsverket också tänka på krissituationer. Vi kan inte bygga ett samhälle enbart på teknik. Vid krig, olyckor och kriser kan GPS och radar sluta att fungera. Då måste traditionell navigering med sjömärken fungera.

Vad avser statsrådet att göra för att säkra statens ansvar för kustfyrar så att sjösäkerheten fungerar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-04-30 Anmäld: 2007-05-04 Besvarad: 2007-05-09 Svar anmält: 2007-05-09
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-09)