Bevarande av Sveriges definition av våtmark

Skriftlig fråga 2020/21:2583 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

 

Sverige har sedan lång tid tillbaka restriktioner när det gäller att använda blyhagel vid våtmarker. Det förbudet är baserat på vetenskaplig grund och är accepterat och fungerar bra i dessa områden. Därmed har vi redan gått längre än vad andra medlemsländer i EU gjort.

EU-kommissionen har öppnat upp för att tillåta en medlemsstat att införa ett totalförbud mot blyhagel om landets yta består till minst 20 procent av våtmark. Vi behöver agera för att den redan antagna definitionen av våtmark i Sverige ska bevaras. Sverige måste vara tydligt och aktivt i frågan om att fastställa vår redan antagna definition av våtmark i kommissionen.

Om inte detta sker innebär det ett stort hot mot jakten, skyttet och den svenska viltvården, vilket samtliga partier i Sveriges riksdag borde motverka. Nu vet vi att så inte är fallet efter åtskilliga debatter i kammaren, där stort utrymme har använts av två miljöministrar för att skapa både oro och förvirring.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Per Bolund:

 

Hur ämnar ministern verka så att Sveriges definition av våtmark bevaras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-19 Överlämnad: 2021-04-20 Anmäld: 2021-04-21 Svarsdatum: 2021-04-28 Sista svarsdatum: 2021-04-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga