bevarande av spannmålsmagasin

Skriftlig fråga 2001/02:705 av Larsson, Ewa (mp)

Larsson, Ewa (mp)

den 11 februari

Fråga 2001/02:705

av Ewa Larsson (mp) till kulturminister Marita Ulvskog om bevarande av spannmålsmagasin

Det finns tre spannmålsmagasin kvar i Sverige, s.k. lagerhus. Ett ligger i Vara, det andra i Hallsberg och ett i Eslöv. Samtliga är uppförda under perioden 1917@1919. Totalt uppfördes under perioden nio lagerhus varav dessa tre finns kvar än i dag. Lagerhuset i Hallsberg är i mycket dåligt skick, det i Vara används aktivt som magasin och det i Eslöv har kommunstyrelsen beviljat rivningslov. Länsstyrelsen i Skåne har vid flera tillfällen fastställt ett rivningsförbud gentemot kommunstyrelsen i Eslövs rivningslov, med motivering att frågan om byggnadsminnesförklaring är väckt. Länsrätten i Skåne har dock valt att vid samtliga tillfällen undanröja länsstyrelsens beslut, senast den 31 januari detta år. Kommunen som är ägare av spannmålsmagasinet i Eslöv har annonserat att de är emot en byggnadsminnesförklaring och avser nu att verkställa sitt rivningsbeslut. Det instrument som länsstyrelsen har till sitt förfogande, nämligen att överklaga länsrättens beslut till kammarrätten, är en omständlig procedur som tar tid. Risken är uppenbar att magasinet hinner rivas innan den processen är slutförd. Kommunstyrelsens argument för rivning är att magasinet inte är en angelägenhet för kommunen. Jag tycker att dessa historiska magasin är en angelägenhet både för kommunen och för hela landet. De kom ju till för att tjäna just hela landet. En intresseorganisation finns, Lagerhusets vänner, som gärna vill överta magasinet och utveckla en verksamhet.

Avser kulturministern att verka för bevarande av spannmålsmagasin, de s.k. lagerhusen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-02-11 Anmäld: 2002-02-19 Besvarad: 2002-02-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-02-20)