bevarande av ljudarkiv

Skriftlig fråga 2004/05:1832 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 8 juni

Fråga 2004/05:1832

av Lena Adelsohn Liljeroth (m) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om bevarande av ljudarkiv

I Bankhallen i Riksdagshuset finns en glasad monter som bland annat visar ett magnetband av acetat som tillhör riksdagens arkiv. Detta magnetband är ett av många arkiverade band med tal och debatter i riksdagen från år 1966 och framåt. Problemet är att dessa magnetband har en begränsad livslängd på ca 20 år, därefter "smälter" de och innehållet går successivt förlorat.

Nu har de äldsta av dessa magnetband blivit närmare 40 år gamla och befinner sig därmed i riskzonen för att förstöras för alltid. Enligt ljudtekniker måste dessa magnetband spelas över på nya, analoga rullband senast vart 30:e år för att kunna bevaras för eftervärlden.

Detta problem är bara ett av många som våra ljudarkiv står inför. Hos Statens ljud- och bildarkiv har kostnaden för bevarande, enbart av det kulturarv som de förvaltar, uppskattats till närmare 900 miljoner kronor.

Det är gott och väl att riksdagen uttalat sig för utökad samverkan inom ABM-sektorn samt betydelsen av arkivpedagogiska insatser, som ett medel för att nå en bredare publik. Men arkivfrågan rymmer fler dimensioner än så.

Jag vill därför fråga kulturminister Leif Pagrotsky vilka initiativ han avser att ta för att säkerställa att inte bara ljudupptagningarna från riksdagen, utan även våra övriga ljudarkiv kan bevaras för framtiden.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-06-08 Anmäld: 2005-06-08 Besvarad: 2005-06-15 Svar anmält: 2005-06-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-06-15)