Bevarande av fjälljordbruk

Skriftlig fråga 2013/14:510 av Sandberg, Gunnar (S)

Sandberg, Gunnar (S)

den 20 mars

Fråga

2013/14:510 Bevarande av fjälljordbruk

av Gunnar Sandberg (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Staten har under många år beviljat olika typer av bidrag till att bevara kulturmiljön i landet. Det handlar bland annat om fjällgårdar i Jämtlands län. De bedriver småskaligt jordbruk och har ofta viss besöksverksamhet genom fisketurer, naturvandringar och liknande för att få ekonomin att gå ihop.

Vård av byggnader och kulturlandskapet kräver omfattande resurser, men stödet från staten är otillräckligt. De kvarvarande ca 15 fjällgårdarna i Jämtlands län riskerar nu nedläggning.

Är ministern beredd att öka anslagen till bevarandet av fjälljordbruk?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-20 Anmäld: 2014-03-20 Besvarad: 2014-03-26 Svar anmält: 2014-03-26
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-26)