Bevarande av fjällägenheter

Skriftlig fråga 2013/14:565 av Gunnar Sandberg (S)

Gunnar Sandberg (S)

till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

 

Fjällägenheter i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har anor från 1600-talet, sedan staten genom olika stimulanser uppmuntrade utflyttning till fjällområden. Då de nya bosättningarna ledde till konflikter med ursprungsbefolkningen om samernas sedvanerätt till jakt, fiske och renbete fastslogs tidigt att nybyggen skulle ägna sig åt jordbruk och boskapsskötsel.

Nybyggen spreds inom så stora arealer att staten löste in ett stort antal fjällhemman. Dessa arrenderades ut till jordbrukare, och statens ansvar utökades senare till att även omfatta underhållet av byggnaderna på fjällägenheterna. Antalet fjällägenheter har sedan av ekonomiska och andra skäl kraftigt minskat, och det återstår 16 fjällägenheter i Jämtlands län i dag.

Fjällägenheter har genom gamla byggnader, brukningsmetoder och småskaliga lantbruk skapat unika odlingsmiljöer med höga kultur- och naturvärden och är därför viktiga att bevara. Många erbjuder dessutom mat och logi till fjällräddare samt aktiviteter till besökare, vilket ger viss sysselsättning åt den bofasta befolkningen. Regeringen har dock beslutat att sälja fjällägenheterna, och med det försvinner stödet till underhåll av fjällägenheterna. I och med det riskerar detta gamla kulturarv nu att helt försvinna.

Är landsbygdsministern beredd att ändra avyttringsbeslutet så att fjällägenheterna i Jämtlands län kan bevaras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-04-09 Överlämnad: 2014-04-09 Besvarad: 2014-04-16 Sista svarsdatum: 2014-04-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga