Betyg och yttrandefrihet

Skriftlig fråga 2005/06:1330 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 30 mars

Fråga 2005/06:1330 av Luciano Astudillo (s) till statsrådet Ibrahim Baylan (s)

Betyg och yttrandefrihet

I dag rapporterades att elever på högstadiet i Ytterbyskolan i Kungälv riskerar att bli underkända i samhällskunskap om de sympatiserar med rasistiska och nazistiska organisationer. Ytterbyskolans agerande är oroväckande. I ett demokratiskt samhälle har alla människor rätt att uttrycka sina åsikter oavsett om åsikten är obekväm. Skolans beslut att underkänna elever med obekväma åsikter strider mot Sveriges grundlagar. Yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen är gällande även inom skolväsendet. Det är av yttersta vikt att samhällets instanser tydligt tar avstånd från åsiktsförbud. Det är inte förenligt med demokratiska värden att enskilda skolor tar lagen i egna händer.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att tydliggöra rektorers ansvar vad gäller att säkerställa elevers åsikts- och yttrandefrihet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-03-30 Anmäld: 2006-03-30 Besvarad: 2006-04-05 Svar anmält: 2006-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-04-05)