betong som miljöfarligt avfall

Skriftlig fråga 2002/03:823 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)

den 17 april

Fråga 2002/03:823

av Owe Hellberg (v) till miljöminister Lena Sommestad om betong som miljöfarligt avfall

En småföretagare i Ockelbo har en skuld att betala om 25 000 kr för att han enligt miljöbalken inte anmält användandet av grovkrossad betong som fyllnadsmaterial för uppförandet av kontorslokal med mera i anslutning till en befintlig industrianläggning. Bygg- och miljönämnden i Ockelbo kommun som uppfyllt lagens intentioner och utfärdat miljösanktionen, har sedan gett småföretagaren tillåtelse att använda den krossade betongen som fyllnadsmassa eftersom den inte anses ha någon eller endast ringa påverkan på den omgivande miljön.

Betong används i stora mängder inom olika byggnationstekniker och ska naturligtvis återanvändas, vilket också sker i Sverige och än mer ute i Europa. Kravet på föranmälan enligt miljöbalken om att få återanvända betong måste ifrågasättas liksom de orimligt höga sanktionsavgifterna inom miljöbalken för att inte föranmäla användandet av en produkt som anses ge en ringa miljöpåverkan, måste sänkas kraftigt eller helt tas bort. Svenska småföretagare ska inte belastas med skatter eller avgifter som inte gagnar sitt syfte. Miljöbalkskommittén har dessutom kommit med förslag till förändringar av sanktionssystemet inom miljöbalken utan att regeringen hittills har lagt en proposition på riksdagens bord.

Min fråga till miljöminister Lena Sommestad blir då följande:

Avser ministern att ändra lagstiftningen i miljöbalken så att betong och andra produkter som ger ringa miljöpåverkan får lägre eller inga sanktionsavgifter samt att kraven på en föranmälan om återanvändning ändras eller tas bort?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-04-17 Anmäld: 2003-04-24 Besvarad: 2003-04-24 Svar anmält: 2003-04-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-04-24)