Betalningstider

Skriftlig fråga 2017/18:1495 av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Det är oerhört glädjande att ministern levererat förslag om att korta betalningstiderna. Problemet med att småföretag inte får betalt förrän långt i efterhand och därmed tvingas fungera som ”bank” till stora företag har jag mött bland många småländska småföretagare. Det är bra att det lagstiftas kring de största företagen (över 500 anställda) om rapporteringsskyldighet, och det kan vara klokt att ha statsrådets mjukare lösning med en uppförandekod för övriga företag.

I underlaget till uppförandekod är huvudregeln att små och medelstora företag ska få betalt inom 30 dagar från det att en korrekt faktura inkommit. Rimligen ska samma riktmärke gälla för de största företagen som, enligt lagen, varje år ska rapportera den genomsnittliga avtalade betalningstiden, den genomsnittliga faktiska betalningstiden och den andel fakturor som betalats efter utgången av avtalad betalningstid.

Statsrådet har sagt att ”koden och rapporteringsskyldigheten ska ses som ett viktigt steg och ska utvärderas två år efter införandet.”

Med anledning av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Avser ministern att gå vidare med tuffare lagstiftning och även lagstiftning för företagen med under 500 anställda, i det fall små och medelstora företag inte får betalt inom de önskvärda 30 dagarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-14 Överlämnad: 2018-06-15 Anmäld: 2018-06-18 Svarsdatum: 2018-06-27 Sista svarsdatum: 2018-06-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga