Betalning med kort

Skriftlig fråga 2005/06:398 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 18 november

Fråga 2005/06:398 av Luciano Astudillo (s) till statsrådet Sven-Erik Österberg (s)

Betalning med kort

I spåren av de många värdetransportrånen har det blossat upp en debatt om våld, arbetsmiljö, pengahantering och betalmedel. Regeringen, polisen, bevakningsföretagen, facket och många fler försöker finna lösningar för att få stopp på rånen, och det är utmärkt. Den fråga jag vill ställa gäller dock en avgränsad del av problemet. Och det gäller styrmedlen för att få oss konsumenter att mera använda kort när vi handlar. En del butiker kräver avgift av kunder som betalar mindre summor med kort i stället för med kontanter. Handeln skyller på bankerna som i sin tur skyller på kortföretagen. (Det senare något förvirrande eftersom kortföretagen ofta ägs av bankerna.) Resultatet är hur som helst att det ökar på mängden kontanter i omlopp i samhället. Finansinspektionen har kommit med förslag som att helt avskaffa de större sedlarna för att minska attraktionen med kontanthantering. Jag tycker att ett ökat användande av betalkort vore bra. Men då är det orimligt att det är dyrare att betala med kort än att betala kontant. Någon måste ta ansvar för att det blir rättning i ledet. Vi kan inte ha det som i dag att alla aktörer skyller på varandra, medan de konsumenter som är de som betalar kalaset mest får stå och titta på. Om inget annat hjälper får vi väl ta till lagstiftning.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att stärka konsumenternas ställning i relation till butiker och banker när det gäller avgifter, kort och kontanthantering?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-11-18 Anmäld: 2005-11-18 Besvarad: 2005-11-23 Svar anmält: 2005-11-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-23)