Betalning av fordonsskatt

Skriftlig fråga 2006/07:575 av Pedersen, Peter (v)

Pedersen, Peter (v)

den 30 januari

Fråga

2006/07:575 Betalning av fordonsskatt

av Peter Pedersen (v)

till finansminister Anders Borg (m)

Utformningen av dagens vägtrafikskattelag (2006:227) kan tolkas så att behandlingen av människor inte är lika inför lagen. I dag anses betalningen av fordonsskatt ha skett samma dag då den bokförs på kontot. Betalningen kan ske för skatteår respektive skatteperiod. I det sistnämnda fallet ska betalningen vara utförd senast månaden innan skatteperioden (betalningsmånaden). Vid tillång till Internet är betalning inte något problem i förhållande till löneutbetalningen. Men många människor har antingen inte tillgång Internetabonnemang eller så har de tillång till Internet via arbetet, men inte för privat bruk. Dessa människor är därmed hänvisade till att betala via banktjänster eller kassaservice. Många kommunanställda och till exempel de som har sjukersättning får inte sin lön eller ersättning förrän den 27:e varje månad. En girobetalning anses ta tre dagar innan den är bokförd på rätt konto. Om den 27:e inträder en söndag betalas inte lönen eller ersättningen ut förrän den 28:e, vilket i princip omöjliggör för en person att hinna betala in sin fordonsskatt innan månadens slut om månaden endast har 30 dagar. Februari månad har endast 28 dagar, alternativ 29 dagar vart fjärde år. Om en person inte betalar i tid leder det till att hon eller han får en straffavgift, även om det varit en praktisk omöjlighet att förfara på annat sätt. Detta drabbar särskilt de med låga inkomster.

Min fråga till finansminister Anders Borg är:

Vad avser ministern att göra för att vissa människor som inte har tillgång till Internet ska kunna ges likvärdiga förutsättningar som andra när det gäller möjligheten att inbetala fordonsskatten i tid?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-01-30 Anmäld: 2007-01-30 Besvarad: 2007-02-07 Svar anmält: 2007-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-02-07)