bestickning

Skriftlig fråga 1997/98:700 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)
Fråga 1997/98:700 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Pierre Schori om bestickning

Inte sällan cirkulerar uppgifter om att svensk personal i samband med verkställighet av deportationer erbjuder mutor till gränsmyndigheterna i destinationslandet för att dessa skall tillåta den deporterade att resa in i landet. I Aftonbladet den 24 april finns t.ex. uppgiften att Lennart Pettersson vid Arlandapolisen medfört 2 000 dollar vid en deportationsresa till Accra för att via konsuln "fixa" ett pass åt den man som de svenska myndigheterna upprepade gånger försökte dumpa i olika afrikanska länder.

Kravet på s.k. dubbel straffbarhet i brottsbalken 2:2 i förening med departementschefens och justitieutskottets uttalanden i anslutning till bestickningsbrottet i brottsbalken 17:7 gör att det är praktiskt taget uteslutet att lagföra eventuella bestickningsbrott begångna av svenska tjänstemän i samband med deportationer.

Min fråga till statsrådet blir därför:

Avser regeringen att lämna förslag till riksdagen om sådan lagändring att det blir möjligt att lagföra tjänstemän som gör sig skyldiga till bestickning i sådana sammanhang som anges i frågan?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-04-30 Anmäld: 1998-05-04 Besvarad: 1998-05-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga