Besparingar inom Kustbevakningen

Skriftlig fråga 2013/14:664 av Jasenko Omanovic (S)

Jasenko Omanovic (S)

till Försvarsminister Karin Enström (M)

 

För tre år sedan lades Kustbevakningens regionkontor i Härnösand och Karlskrona ned i syfte att åstadkomma en effektivare organisation genom en ändring av ledningsorganisationen. Detta skulle dessutom spara 21 miljoner åt myndigheten. Alternativet att bevara dessa kontor och att lägga ned kontoren i Stockholm och Göteborg, med mycket högre kostnadsläge, utreddes aldrig.

Uppenbart har inte nedläggningen av regionkontoren i Härnösand och Karlskrona lett till önskade resultat, eftersom myndigheten saknar 130 miljoner i nästa års budget. Kustbevakningen tvingas till nya besparingar, då regeringen inte är beredd att tillskjuta nya medel till verksamheten. Besparingskraven hotar att leda till nedläggning av flera stationer i landet med sämre sjöövervakning och räddningstjänst som följd.

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att Kustbevakningen ska få en välfungerande och effektiv organisation?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-06-05 Överlämnad: 2014-06-05 Sista svarsdatum: 2014-06-11 Besvarad: 2014-06-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga