Besparingar inom Försvarsmakten

Skriftlig fråga 2013/14:501 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 14 mars

Fråga

2013/14:501 Besparingar inom Försvarsmakten

av Peter Hultqvist (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Förutom ett pågående besparingsbeting omfattande 500 miljoner kronor aviserade finansminister Anders Borg för en tid sedan ytterligare 101 miljoner kronor i besparingar på försvaret. Därefter inledde Ryssland sin intervention i Ukraina. Anders Borg har nu i ett uttalande öppnat för ökade försvarsutgifter.

Min fråga till försvarsministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att tydliggöra huruvida finansministerns tidigare besked om ytterligare besparing på försvaret med 101 miljoner kronor gäller eller ej?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-14 Anmäld: 2014-03-14 Besvarad: 2014-03-26 Svar anmält: 2014-03-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-26)