Besparingar inom försvaret

Skriftlig fråga 2006/07:1535 av Larsson, Lars Mejern (s)

Larsson, Lars Mejern (s)

den 9 augusti

Fråga

2006/07:1535 Besparingar inom försvaret

av Lars Mejern Larsson (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Under sommaren har oklarheter uppstått angående försvarets framtida budgetutrymme. Finansminister Anders Borg har meddelat att försvaret de närmaste åren ska spara 3 till 4 miljarder för att skapa utrymme för de skattesänkningar som regeringen vill genomföra. Finansministern har också uttalat att det råder enighet inom regeringen om detta.

Försvarsminister Mikael Odenberg har dock tagit avstånd från finansministerns besked och förklarat att en så kraftig nedbantning av försvarsanslaget skulle medföra att försvaret inte längre kan utföra sina uppgifter.

Med hänsyn till att Försvarsmakten fyller en viktig funktion för Sveriges säkerhets- och utrikespolitik är den osäkerhet som uppstått kring försvarets ekonomiska förutsättningar olycklig.

Mot bakgrund av de skilda synsätt som finansministern respektive försvarsministern gett uttryck för vill jag fråga statsministern om han ämnar verka för att försvaret ska spara 3 till 4 miljarder under de kommande åren.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-08-09 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-23 Svar anmält: 2007-08-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-23)