besöksvisum

Skriftlig fråga 2004/05:1755 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 31 maj

Fråga 2004/05:1755

av Maria Larsson (kd) till statsrådet Barbro Holmberg om besöksvisum

I dag gäller Schengenavtalets regler för besöksvisum i Sverige. Den som söker besöksvisum måste bland annat ha pengar för uppehället och hemresan, en medicinsk reseförsäkring, en "inbjudan" från en referensperson samt ett flertal andra dokument. I bedömningen av om ansökan ska antas ingår även att bedöma om personen i fråga kommer att lämna Sverige efter besöket. Om man tror att den som söker visumet egentligen vill stanna kvar i Sverige avslår man dennes ansökan. Riksdagens revisorer har i en rapport framfört kritik när det gäller att praxis för besöksvisum varierar kraftigt för olika länder. Riktlinjerna är otydliga och statistiken för olika länder går inte att jämföra. En parlamentarisk kommitté har därför föreslagit vissa preciseringar i lagstiftningen.

Många vittnar om att de, trots all pappersexercis, inte kunnat få besök av sina anhöriga, inte ens i samband med bröllop eller andra viktigare händelser. Ett aktuellt exempel är en iransk kvinna som velat ha sin mor på besök men nekats detta. För hennes del innebar det att hon inte fick se sin mamma innan hon gick bort. Kristdemokraterna kan på intet sätt acceptera att de som lever i Sverige förvägras besök av sina anhöriga. Många av de med invandrarbakgrund har levt i Sverige länge och ska kunna få besök utan onödigt krångel. Det krävs därför en översyn och förändring av systemet med besöksvisum.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att underlätta för dem som lever i Sverige att få besök av sina anhöriga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-05-31 Anmäld: 2005-05-31 Besvarad: 2005-06-09 Svar anmält: 2005-06-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-06-09)