Besöksnäringen och tillgänglighet vid Slottsbacken

Skriftlig fråga 2018/19:778 av Thomas Morell (SD)

Thomas Morell (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Sedan den 3 juni är det förbjudet för bussar att köra upp på Slottsbacken i Stockholm. Beslutet kom plötsligt, och besöksnäringen hann aldrig förbereda sig för de nya förutsättningarna eftersom planeringen ligger upp till tolv månader före själva besöksdagen. Det krävs en lång framförhållning för att hantera logistiken kring ett enda kryssningsfartyg med 3 000 passagerare, och därför är det olyckligt att beslut som så kraftigt påverkar besöksnäringen tas med några få veckors marginal.

Dessutom är slottet ett av de viktigaste besöksmålen i Stockholm och Sverige. Slottet och Gamla stan drar många turister från andra delar av Sverige men kanske främst från andra länder. Besöksnäringen är därför en viktig inkomstkälla för lokala näringsidkare och inte minst staten.

En stor del av besökarna är äldre, och en betydande del av besökarna har också funktionshinder. Med det beslut som tagits har plötsligt ett av Stockholms och Sveriges viktigaste besöksmål blivit otillgängligt för en stor grupp människor. I ett modernt samhälle känns det mycket märkligt att exkludera en stor grupp människor från ett så viktigt besöksmål.

Statens fastighetsverk, Visit Stockholm och Stockholms Auktoriserade Guider borde gemensamt och snarast hitta en lösning som säkerställer att alla grupper av besökare bereds möjlighet att besöka slottet och Gamla stan.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att återigen ge den viktiga besöksnäringen möjlighet att hämta och lämna sina gäster med bussar på Slottsbacken i Stockholm?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-14 Överlämnad: 2019-06-14 Anmäld: 2019-06-17 Svarsdatum: 2019-06-26 Sista svarsdatum: 2019-06-26
Svar på skriftlig fråga