Besöken på de statliga museerna

Skriftlig fråga 2006/07:839 av Persson, Göran i Simrishamn (s)

Persson, Göran i Simrishamn (s)

den 9 mars

Fråga

2006/07:839 Besöken på de statliga museerna

av Göran Persson i Simrishamn (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Efter beslut om att slopa de fria entréerna på de statliga museerna har i genomsnitt var tredje besökare försvunnit. Museipedagogerna har till en del blivit satta att bevaka vändkorsen i stället för att visa upp samlingarna.

Vid införandet tog museerna utmaningen på största allvar, vilket ökade besökstillströmningen med närmare 160 procent. Statistik har visat att 2005 var sex av tio besökare på museet för första gången! Museerna lyckades hitta bra och framgångsrika koncept för att hantera publiktillströmningen. Nu får de i stället återigen se besökstalen falla och administrera entréavgifter.

Det är viktigt att så många medborgare som möjligt tar del av vårt kulturarv. I relation till hur framgångsrik reformen var kan inte kostnaderna för en fortsatt satsning sägas vara orimlig.

En fortsättning på fri-entré-reformen hade gjort det möjligt för museerna att fortsätta att få visa upp sina samlingar gratis, vilket var en åtgärd som gjorde museerna lika tillgängliga som bibliotek och de offentliga arkiven.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga kulturministern:

Kommer kulturministern att göra en analys över innebörden av de senaste besökssiffrorna för de statliga museerna?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-03-09 Anmäld: 2007-03-12 Besvarad: 2007-03-14 Svar anmält: 2007-03-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-14)