Besök av Kinas statschef

Skriftlig fråga 2006/07:1355 av Härstedt, Kent (s)

Härstedt, Kent (s)

den 13 juni

Fråga

2006/07:1355 Besök av Kinas statschef

av Kent Härstedt (s)

till statsrådet Sten Tolgfors (m)

Genom åren har Sten Tolgfors i Sveriges riksdag gjort sig känd som en ljudlig och tydlig kritiker av Kinas förhållningssätt och politik gentemot Taiwan. Tolgfors var också kritisk gentemot tidigare s-regering för att man inte tydligare förde fram kritik mot Kina i Taiwanfrågan. Tolgfors åsikter i Taiwan finns återgivet i många riksdagsprotokoll.

Under det nyss avslutade statsbesöket från Kina har utrikeshandelsminister Sten Tolgfors nu haft förutsättningar att direkt och från regeringsställning framföra sin kritik till den kinesiska ledningen för dess Taiwanpolitik.

Jag vill fråga statsrådet ifall han personligen under besöket framförde kritik mot Kinas Taiwanpolitik.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-06-13 Anmäld: 2007-06-13 Svar anmält: 2007-06-21 Besvarad: 2007-06-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-21)