Beslutet om svenskt deltagande i EU-stridsgrupp

Skriftlig fråga 2018/19:549 av Pål Jonson (M)

Pål Jonson (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Regeringen beslutade den 11 april att ge Försvarsmakten i uppdrag att förbereda ett svenskt deltagande i en EU-stridsgrupp ledd av Tyskland, som ska stå i beredskap under andra halvåret 2020. Bidraget till stridsgruppen beskrevs även som ett svenskt bidrag till EU:s permanenta strukturerade samarbete (Pesco).

Den information som utgått från regeringen är anmärkningsvärd av flera skäl. För det första brukar riksdagen bli förinformerad vid beslut om svenskt deltagande i EU:s stridsgrupper. Ytterst beror detta på att beslutet att sända en väpnad styrka utomlands kräver riksdagens medgivande. I detta fall rör det sig ju även om ett åtagande gentemot Tyskland vilket rimligen ytterligare hade förstärkt behovet av att regeringen förankrat beslutet i riksdagen. Det är därför anmärkningsvärt att regeringen inte har informerat riksdagen om beslutet att delta i den tyskledda stridsgruppen.

För det andra finns det redan 34 utpekade Pescoprojekt. Dessa projekt antogs vid EU:s försvarsministermöte i november 2018. Det svenska bidraget till den tyskledda stridsgruppen är inte ett av dessa 34 utpekade Pescoprojekt. Det vore välkommet att regeringen höjde sina ambitioner i förhållande till Pesco och deltog i fler projekt än de fyra som Sverige hittills förbundit sig att delta i. Men detta låter sig inte göras genom att kalla nationella bidrag till EU:s stridsgrupper för svenska bidrag till EU:s permanenta strukturerade samarbete.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Varför har regeringen inte förankrat beslutet i riksdagen om att Sverige ska delta i en EU-stridsgrupp ledd av Tyskland under andra halvåret 2020?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-17 Överlämnad: 2019-04-17 Anmäld: 2019-04-23 Svarsdatum: 2019-05-02 Sista svarsdatum: 2019-05-02
Svar på skriftlig fråga