Beslut om mininivåerna för rovdjur på förvaltningsområdesnivå

Skriftlig fråga 2017/18:1352 av Pål Jonson (M)

Pål Jonson (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Naturvårdsverket skickade i december 2017 en hemställan till miljö- och energidepartementet om att miniminivåerna för rovdjur ska beslutas på förvaltningsområdesnivå. Enligt myndigheten skulle detta medföra stärkt regionalt ansvar och ett mer effektivt förvaltningssystem. Förslaget har också fått stöd av ett antal länsstyrelser och intresseorganisationer.

När ministern fick en skriftlig fråga om detta i januari 2018 framhöll hon att regeringen fortsatt bereder frågan.

Med anledning av detta vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

När har ministern och regeringen för avsikt att tillgodose Naturvårdsverkets hemställan om att miniminivåerna för rovdjur ska beslutas på förvaltningsområdesnivå? 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-05-25 Överlämnad: 2018-05-25 Anmäld: 2018-05-28 Sista svarsdatum: 2018-06-07 Svarsdatum: 2018-06-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga