Beslut om behandlingsbegränsning

Skriftlig fråga 2017/18:1475 av Jakob Forssmed (KD)

Jakob Forssmed (KD)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

I Sveriges Radios granskning av beslut om behandlingsbegränsningar inom vården framkommer slarv men också förhastade och felaktiga beslut som riskerat patienters liv. Det framkommer också hur läkare räddat liv genom att överpröva andra läkares beslut om behandlingsbegränsningar. Bristfällig dokumentation är därtill vanligt förekommande, liksom att samråd inte sker med patient eller anhöriga.

Det är uppenbart att riktlinjerna inte följs, och det finns tyvärr skäl att anta att behandlingsbegränsningar används mer extensivt än lagstiftarens intentioner. Det framkommer i reportaget hur det görs bedömningar av livskvalitet och hur behandlingsbegränsningar motiveras med funktionsnedsättningar.

Den hantering av behandlingsbegränsningar som framkommer i reportaget är oerhört allvarlig. Den skaver – och strider – emot människovärdesprincipen och riskerar allvarligt förtroendet för sjukvården.

Inte minst tilliten till vården hos sköra äldre och personer med funktionsnedsättning, som har svårt att föra sin egen talan, och deras anhöriga kan skadas allvarligt. Patienter och anhöriga ska inte behöva sväva i osäkerhet om att vården gör sitt yttersta för att försöka rädda liv.

Regeringen måste nu agera genom att se över förfarandet med behandlingsbegränsningar och säkerställa att riktlinjer ändras och följs, med tydligt syfte att stärka människovärdesprincipen och återskapa förtroendet för vården.

Mot denna bakgrund vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att behandlingsbegränsningar inte används på ett sådant sätt att människovärdesprincipen urholkas eller att förtroendet för vården skadas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-11 Överlämnad: 2018-06-12 Anmäld: 2018-06-13 Svarsdatum: 2018-06-20 Sista svarsdatum: 2018-06-20
Svar på skriftlig fråga