Beslut i ärenden som prövats av genomförandegruppen

Skriftlig fråga 2007/08:1450 av Andersson, Yvonne (kd)

Andersson, Yvonne (kd)

den 4 juli

Fråga

2007/08:1450 Beslut i ärenden som prövats av genomförandegruppen

av Yvonne Andersson (kd)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Den hittills normala hanteringen av större försvarsmaterielärenden, sedan riksdagen tagit ställning, är att regeringen prövar myndigheternas förslag och delger myndigheterna sina beslut. Under senaste året har regeringen tillsatt en genomförandegrupp som särskilt ska pröva om inlämnade förslag är ändamålsenliga sett mot försvarets nya målsättningar. Gruppen har successivt lämnat sina rapporter och i början av juni lämnades en slutrapport. Myndigheterna och industrin har förväntningar på att regeringen ska tillkännage sina beslut. Flertalet projekt innehåller kritiska tidsplaner för internationella samarbeten och för offerter som löper ut.

Icke-beslut i rimlig tid kostar stora belopp och eroderar förtroendet för svenska myndigheter och industri, och för Sverige som samarbetsland. Tyvärr är detta ett problem som nu riskerar att uppstå för bland andra Saab som finns i min hemstad Linköping.

Varje fortsatt tidsutdräkt när det gäller den löpande verksamheten förefaller därför mindre ändamålsenlig.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra för att påskynda att regeringen kan fatta beslut i denna typ av ärenden som under lång tid legat för prövning inom genomförandegruppen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-07-04 Besvarad: 2008-07-18 Anmäld: 2008-08-14 Svar anmält: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-18)