Beslut avseende LSS

Skriftlig fråga 2016/17:226 av Jenny Petersson (M)

Jenny Petersson (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har inneburit ökad valfrihet, större inflytande och bättre livskvalitet för många personer med svåra funktionsnedsättningar. Ytterst handlar LSS och assistansersättningen om att tillförsäkra personer med omfattande och varaktiga stödbehov insatser som de behöver för sitt dagliga liv.

Under det senaste året har en enorm oro spridits när det gäller LSS och assistansersättningen. Det finns berättelser om personer som får sin assistans neddragen eller helt blir av med sin assistansersättning. Det förekommer att kommuner och Försäkringskassan fattar olika beslut. 

Det är regeringen som bär ansvaret för sin förda politik. Avsaknaden av reformer och propositioner på området är stor.

Regeringen har tillsatt en utredning om LSS och den personliga assistansen för att se över och analysera assistansersättningen i dels socialförsäkringsbalken, dels LSS. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018 – det är alltså lång tid till detta uppdrag ska redovisas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga det ansvariga statsrådet Åsa Regnér:

 

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta i närtid för att systemet i dag ska vara förutsägbart, så att kommuner och Försäkringskassan fattar liknande beslut för en person?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-10-26 Överlämnad: 2016-10-26 Anmäld: 2016-10-27 Sista svarsdatum: 2016-11-02 Svarsdatum: 2016-11-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga