Beslagtagna skrotbilar

Skriftlig fråga 2008/09:795 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 27 mars

Fråga

2008/09:795 Beslagtagna skrotbilar

av Hans Hoff (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Ett stort antal fordon, främst bilar, beslagtas varje år av polismyndigheten. Så är även fallet i Hallands län. Övervägande delen av dessa bilar har beslagtagits enligt rättegångsbalken 27 kap. 5 § för ett förverkande enligt trafikbrottslagen 7 §. Det är inte ovanligt att dessa bilar blir stående på polishusgårdar och i inhyrda förråd under lång tid. Följden är platsbrist och höga kostnader för förvaring.

Då lagen kom var det för att få bort trafikfarliga fordon ur trafiken. De personer som disponerade fordonen hade inga planer att hålla fordonen i ett trafikdugligt skick. Dessa personer lärde sig fort att skriva fordonen på varandra för att på så sätt undgå förverkanden. Handläggningstiderna kan bli flera år och under tiden måste polismyndigheterna betala uppställningen.

Lagen har blivit tandlös, något bör göras så att inte skattepengar går till förvaring av bilar som blivit bedömda av besiktningsmän som skrot. Bara i Halland är det hundratusentals kronor i hyra varje år.

Jag anser att det inte är rimligt att polisen ska ha en skyldighet att förvara beslagtagnas skrotbilar och andra fordon. Här måste finnas ett tydligt ägaransvar. Och om inte detta uppfylls bör det vara rimligt att polisen har möjlighet att skrota fordonet.

Därför frågar jag nu statsrådet:

Vad ämnar justitieministern göra i fråga om polisens plikt att ansvara för förvaringen av beslagtagna skrotbilar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-03-27 Anmäld: 2009-03-27 Besvarad: 2009-04-01 Svar anmält: 2009-04-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-04-01)