beslagtaget gods

Skriftlig fråga 2001/02:1368 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 20 juni

Fråga 2001/02:1368

av Maria Larsson (kd) till justitieminister Thomas Bodström om beslagtaget gods

Gods som har ett tydligt samband med en brottslig handling kan i dag beslagtas av polisen. Polisen har också skyldighet att lämna tillbaka gods som inte varit föremål för brott. Med exemplet nedan vill jag dock visa hur gällande regler kan få oönskade effekter.

Vid ett domslut i tingsrätt dömdes två personer för att ha idkat illegal spritförsäljning till ungdomar. Domarna blev fängelsestraff, ett och ett halvt år samt fyra månader, samt straffskatt till staten för den sprit som försålts. 19 ungdomar fanns som vittnen.

I samband med husrannsakan hittades större mängder starköl samt sprit som beslagtogs av polisen. I samband med fällande dom konstaterar dock tingsrätten att den beslagtagna alkoholen inte varit föremål för brott enligt alkohollagen och därmed ska återlämnas. Det innebär att polisen åläggs att transportera åter den beslagtagna alkoholen.

Med hänvisning till det anförda vill jag ställa följande fråga till statsrådet Thomas Bodström:

Avser ministern att vidta några åtgärder med hänsyn till det anförda?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-06-20 Besvarad: 2002-08-01 Anmäld: 2002-09-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-01)