Beslag av nordiska biståndspengar

Skriftlig fråga 2006/07:512 av Linde, Hans (v)

Linde, Hans (v)

den 23 januari

Fråga

2006/07:512 Beslag av nordiska biståndspengar

av Hans Linde (v)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Biståndspengar som nordiska organisationer anslagit och översänt till andra länder via amerikanska banker har vid ett flertal tillfällen stoppats av dessa amerikanska banker. Det har bland annat varit stöd till bildandet av fackliga organisationer i mottagarländerna. Amerikanska myndigheter har krävt att få veta vilka organisationer pengarna skulle gå till. Bakom indragningarna av biståndspengar ligger den amerikanska organisationen Foreign Assets Control (OAFC) som anser sig har rätt att med hänvisning till terrorbekämpning lägga beslag på pengar till länder som USA ogillar. Därmed blir det praktiskt taget omöjligt att använda amerikanska banker för att bedriva nödhjälp, menar Eigil-Larsen på Kirkens Nödhjälp i Norge. Så har exempelvis Kirkens Nödhjälp berövats hundratusentals kronor, bland annat till en aidskonferens på Kuba. På samma sätt har LO-TCO:s biståndsnämnd fått biståndspengar beslagtagna av amerikanska banker och OAFC. Det hela har tagit sig absurda former eftersom en del av de svenska biståndspengarna går till byggandet av fackliga organisationer som kämpar mot diktaturen i sina länder. Därmed biter terrorbekämparna sig själva i svansen, eftersom terrorister inte sällan söker och finner skydd i vissa diktaturer.

Min fråga till utrikesminister Carl Bildt är:

Vad avser ministern att göra för att förmå OAFC och de amerikanska bankerna att upphöra med att blanda sig i svensk biståndspolitik och lägga beslag på svenska biståndspengar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-01-23 Anmäld: 2007-01-23 Besvarad: 2007-01-31 Svar anmält: 2007-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-01-31)