Besked om utebliven uppräkning för kulturinstitutionerna

Skriftlig fråga 2006/07:1417 av Malmström, Louise (s)

Malmström, Louise (s)

den 21 juni

Fråga

2006/07:1417 Besked om utebliven uppräkning för kulturinstitutionerna

av Louise Malmström (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Stora kulturinstitutioner har behov av långsiktig ekonomisk planering eftersom det krävs lång framförhållning vad gäller repertoarval och kontraktering av till exempel musiker och skådespelare. Besked om besparingar eller utebliven uppräkning av statsbidrag med kort varsel är därför förödande för verksamheten.

Två för mig lokala exempel på institutioner som drabbats av den uteblivna uppräkningen för 2007 är symfoniorkestern i Norrköping och Östgötateatern. Trots att man fått långsiktiga besked med löften om uppräkning från sina huvudmän leder den uteblivna statliga uppräkningen till att man nu går mot stora underskott, vilket naturligtvis får konsekvenser för såväl verksamhetens omfattning och kvalitet som för huvudmännens vilja att garantera rimlig uppräkning i framtiden.

Det ovanstående vid sidan av osäkra och sena pensionsbesked gör framtiden för dessa institutioner minst sagt oviss. Pensionsbesked i rimlig tid har man efterfrågat sedan länge samtidigt som det finns en förståelse för att det är svårt att åstadkomma detta. Svårigheterna att på förhand meddela utebliven statlig uppräkning och ge institutionerna betydligt längre sträcka att anpassa sig efter omständigheterna är det dock svårare att ha förståelse för.

Med anledning av detta frågar jag kulturministern om hon i framtiden kommer att verka för institutionernas intresse så att inte uppräkningar uteblir eller så att eventuella uteblivna uppräkningar meddelas institutionerna i god tid.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-21 Anmäld: 2007-06-21 Besvarad: 2007-07-05 Svar anmält: 2007-08-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-07-05)