Besked om längre och tyngre lastbilstransporter

Skriftlig fråga 2014/15:39 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Den 23 april fick Transportstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att tillåta högre bruttovikt och längre lastbilar – 74 ton och längre än 25,25 meter. Utredningen är klar och överlämnades den 14 augusti till Näringsdepartementet för vidare behandling.

Många åkerier och lastbilägare väntar nu på ett svar så att man kan planera sin verksamhet och sina eventuella byten av lastbilar. Därför är det viktigt att regeringen skyndsamt bereder ärendet och återkommer med ett beslut. Att öka vikter och längd på svenska lastbilar är viktigt för att klara konkurrensen och samtidigt minska miljöbelastningen. Det är både effektivt och miljösmart, och landets åkeriföretagare väntar nu på besked om de nya reglerna.

Vilka åtgärder avser statsrådet Anna Johansson att vidta för att ge åkeriföretagen besked om när och hur de nya reglerna kan förväntas beslutas och träda i kraft?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-10-30 Överlämnad: 2014-10-30 Anmäld: 2014-11-04 Svarsdatum: 2014-11-12 Sista svarsdatum: 2014-11-12
Svar på skriftlig fråga