Besked om kostnaderna för insatsen i Tchad

Skriftlig fråga 2007/08:925 av Lindestam, Åsa (s)

Lindestam, Åsa (s)

den 7 mars

Fråga

2007/08:925 Besked om kostnaderna för insatsen i Tchad

av Åsa Lindestam (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Det är många och skiftande besked gällande Tchadinsatsen. I dagens medier kan man läsa: ”Insatsens budget är 379 miljoner kronor men försvarsministerns besked har varit att han saknar 300 miljoner kronor till en förlängning” (SvD den 6 mars 2008). Vid en fråga från Socialdemokraterna om pengarna för insatsen i Sudan inte borde kunna användas till Tchad uppger försvarsministern att de redan gör det (TT den 24 februari 2008). I går kom vidare informationen att förlängningen av insatsen med tre månader nu uppgår till 46 miljoner kronor.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsministern vad han beräknar den totala kostnaden för insatserna i Tchad uppgå till.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-03-07 Anmäld: 2008-03-07 Besvarad: 2008-03-12 Svar anmält: 2008-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-12)