Besked om fortsatt skattebefrielse för etanolbränsle

Skriftlig fråga 2011/12:516 av Pertoft, Mats (MP)

Pertoft, Mats (MP)

den 11 april

Fråga

2011/12:516 Besked om fortsatt skattebefrielse för etanolbränsle

av Mats Pertoft (MP)

till finansminister Anders Borg (M)

Sverige har ett av EU godkänt undantag för beskattning av förnybara drivmedel, bland annat fordonsetanol i form av bränslet E85.

Dagens skattebefrielse för förnybara drivmedel gäller bara fram till och med 2013. För att fortsätta stimulera omställningen av bränslen och fordon behöver regeringen snarast ge besked om vad som gäller efter 2013, och som innehåller långsiktigt goda villkor för förnybara drivmedel.

Med detta undantag som grund har ett antal fordonstillverkare, många bränslestationer och ännu fler privatpersoner och företag satsat på etanolbilar. Det rör sig om stora investeringar som har gjorts. I dag står dessa investeringar stilla på grund av att alla väntar på besked från regeringen. Andelen privatpersoner som köper etanolbilar sjunker. Såväl näringslivet som privatpersoner väntar på besked på om regeringen kommer att förlänga skattebefrielsen för förnybara drivmedel.

Min fråga till finansministern är därför:

Avser finansministern att verka för ett fortsatt svenskt undantag i beskattningen av etanol och andra förnybara drivmedel som fordonsbränsle i form av till exempel E85 även efter 2013?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-04-11 Anmäld: 2012-04-11 Svar anmält: 2012-04-26 Besvarad: 2012-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-04-26)