Besked angående bärnäringen

Skriftlig fråga 2005/06:1766 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 7 juni

Fråga 2005/06:1766 av Anna Grönlund Krantz (fp) till finansminister Pär Nuder (s)

Besked angående bärnäringen

Jag, och andra med mig, har ett antal gånger under den här våren frågat finansministern om han är beredd att agera för att stora delar av den svenska bärnäringen inte ska drabbas av arbetsgivaravgifter när de köper bär av utländska bärplockare.

Finansministern har inte avgett något tydligt svar, utan svarat att frågan bereds på Finansdepartementet. Detta svar fick även skatteutskottet i föregående vecka när vi fick frågan föredragen från departementet.

Jag har full förståelse för att detta är en komplicerad frågeställning men samtidigt måste näringen få besked. Om några månader kommer de utländska bärplockarna till Sverige och bärsäsongen inleds.

Eftersom Finansdepartementet inte, trots snart ett års betänketid, har kunnat utreda frågan och att bärsäsongen snart är här är en lösning att bevilja näringen dispens från arbetsgivaravgifter vid köp av varan bär.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga finansministern om han är beredd att agera för att under 2006 bevilja de svenska bäruppköpande företag som riskerar att drabbas av arbetsgivaravgifter vid köp av bär från utländska bärplockare dispens från denna skatt till dess att frågan utretts ytterligare på Finansdepartementet.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-06-07 Anmäld: 2006-06-07 Svar anmält: 2006-06-15 Besvarad: 2006-06-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-15)