Beskattningen av pensionärer och löntagare

Skriftlig fråga 2009/10:729 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 15 april

Fråga

2009/10:729 Beskattningen av pensionärer och löntagare

av Britta Rådström (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Merkostnaden i skatt för en pensionär med 14 000 kronor i månadspension är ca 700 kronor per månad i en genomsnittlig kommun, enligt pensionärernas riksorganisation, PRO. Vidare menar PRO att så sent som 2003, när det nya pensionssystemet infördes, infördes lika beskattning av pensionärer och löntagare, en princip som alla de fem partierna bakom pensionsuppgörelsen var överens om då. Före 2003 betalade pensionärer lägre skatt än löntagare.

Statsrådet har medvetet skapat en skatteskillnad mellan pensionärer och löntagare. Skattesänkningar för pensionärer har genomförts men samtidigt har skatten för löntagare sänkts ännu mer och ofinansierat. Ofinansierade skattesänkningar hotar alltid framtidens välfärd och då inte minst de äldres trygghet.

Avser finansministern att ta initiativ till att ta bort skatteskillnaden mellan pensionärer och löntagare?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-04-15 Anmäld: 2010-04-16 Besvarad: 2010-04-21 Svar anmält: 2010-04-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-04-21)