Beskattningen av lågiblandade drivmedel

Skriftlig fråga 2020/21:2060 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I en tidigare fråga (2020/21:1321) framhöll jag biometanolens förtjänster som koldioxidneutralt motorbränsle och hur dess goda produktionsförutsättningar är särskilt gynnsamma i Sverige utifrån god tillgång på råvara. Jag lyfte också de ogynnsamma skatteförhållandena avseende biometanolen och efterfrågade en rättvis skattemässig ordning för bränsleslaget som också tar hänsyn till förutsättningarna att reducera utsläpp av växthusgaser.

I svaret hänvisade statsrådet till EU:s energiskattedirektiv och hur minimiskattesatserna baseras på volym snarare än bränslets energiinnehåll. Något som medför en högre skatt per energienhet än de fossila bränslen som kan stå i jämförelse med biometanolen. Statsrådet påtalade också att energiskattedirektivet inte tar hänsyn till skillnader i utsläpp av växthusgaser.

Statsrådet berättar i svaret på min förra fråga att regeringen inför den kommande revisionen av energiskattedirektivet avser att fortsätta en strävan att verka för att hänsyn ska tas till bränslens energiinnehåll och fossila koldioxidutsläpp. Inför denna revision synes det angeläget att agendan för en rättvisande beskattning framförs med en ny strategi mot tidigare. 

I det nu liggande direktivet utverkade regeringen undantag från energiskattedirektivet endast för biogas och E85 så att de undantogs energi- och koldioxidskatt.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka initiativ har ministern tagit för att också få motsvarande undantag för beskattningen av låginblandade biodrivmedel som biometanol och etanol?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-03 Överlämnad: 2021-03-04 Anmäld: 2021-03-05 Svarsdatum: 2021-03-10 Sista svarsdatum: 2021-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga