Beskattning och utlandssvenskar

Skriftlig fråga 2009/10:924 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 21 juni

Fråga

2009/10:924 Beskattning och utlandssvenskar

av Britta Rådström (s)

till finansminister Anders Borg (m)

En rad skatter har tagits bort och sänkts, som förmögenhets- och fastighetsskatt. Detta uppges vara något som fått utlandssvenskar att åter intressera sig för att bo i Sverige.

Avser finansministern att genomdriva ytterligare skattelättnader inom något område som är förmånliga för utlandssvenskar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-21 Anmäld: 2010-06-21 Besvarad: 2010-06-30 Svar anmält: 2010-07-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-30)