beskattning av veteranfordon

Skriftlig fråga 1997/98:815 av Lundberg, Inger (s)

Lundberg, Inger (s)
Fråga 1997/98:815 av Inger Lundberg (s) till statsrådet Thomas Östros om beskattning av veteranfordon

Riksdagen har tidigare fattat beslut om att befria s.k. veteranfordon från fordonsskatt. Beslutet hade sin bakgrund i att bilarna normalt inte går i trafik på samma sätt som de nyare bilarna och därmed inte belastar vägnätet på samma sätt. Många ungdomar och äldre lägger ned ett stort personligt engagemang på att vårda och återställa äldre bilar.

Många har oroats av att tidskrifterna Power och Wheel i artiklar uppgett att det finns planer inom Finansdepartementet på att återinföra skatten på veteranbilar. Bakgrunden skulle vara ett uppdrag till Trafikbeskattningsutredningen angående veteranbilarna (lastbilar).

Jag vill fråga skatteministern om regeringen planerar att ta bort veteranbilarnas och andra hobbyfordons befrielse från fordonsskatt.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-06-02 Besvarad: 1998-06-10 Anmäld: 1998-06-16
Svar på skriftlig fråga