Beskattning av råtallolja

Skriftlig fråga 2008/09:1149 av Backman, Hans (fp)

Backman, Hans (fp)

den 13 augusti

Fråga

2008/09:1149 Beskattning av råtallolja

av Hans Backman (fp)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Regeringen har i en departementsskrivelse (DS 2009:24) föreslagit att energiskatten på råtallolja tas bort. Detta skulle kunna leda till ökad efterfrågan på råtallolja för förbränning vilket skulle kunna påverka priserna för företag som använder råtalloljan för andra användningsområden, exempelvis gröna kemikalier.

I DS 2009:24 görs inga omfattande ansatser till att beskriva vilken roll råtalloljan har för framställning av moderna gröna kemikalier. Inte heller görs någon analys av vilka de reella miljömässiga vinsterna skulle bli av att främja förbränning av råtallolja, eller av vilka ekonomiska och sociala konsekvenser ett sådant beslut skulle få.

I perspektiv av råtalloljans nuvarande användning är det tydligt att koldioxidvinsten av eldning är mycket begränsad eller till och med obefintlig. Ett klimatperspektiv på råtallolja bör bland annat ta i beaktande att en stor del av råtalloljans energivärde återvinns redan i dag och efter förädling ersätter eldningsolja i bland annat massaindustrin och kommunala värmeverk.

Det bör också tas i beaktande att för varje grönt alternativ som råtalloljeindustrin raffinerar fram finns det ett fossilt alternativ. I stället för att utnyttja en grön och miljövänlig produkt skulle incitamenten att använda råoljebaserade substitut stärkas.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga om miljöministern avser att ta initiativ till en fullständig analys av de miljömässiga konsekvenserna av en slopad energiskatt på råtallolja, speciellt med tanke på de konsekvenser det innebär för gröna kemikalier.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-08-13 Anmäld: 2009-08-20 Besvarad: 2009-08-27 Svar anmält: 2009-09-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-27)