Beskattning av pensionärer under 65 år

Skriftlig fråga 2009/10:728 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 15 april

Fråga

2009/10:728 Beskattning av pensionärer under 65 år

av Britta Rådström (s)

till finansminister Anders Borg (m)

I vårbudgeten ges ca 5 miljarder i skattesänkningar till ålderspensionärerna. Det innebär till exempel att en pensionär med full garantipension på ca 7 500-7 700 kronor i månaden får en skattelättnad på ungefär 100 kronor i månaden. Med tanke på att pensionären redan i år har förlorat drygt 70 kronor i månaden i sänkt pension, är skattesänkningen mindre intressant än frågan varför statsrådet skapat skatteskillnaden i sig. Jämfört med löntagarna fortsätter pensionärerna också att tappa i standard. Enbart löneökningarna utifrån de färska industriavtalen (ca 1,75 procent på ett år) ger mer än vad pensionärerna får i skattesänkning (ca 1,4 procent). Om det magra löneavtalet ger löntagarna åtminstone oförändrad standard kommer statsrådets förslag knappast att höja låginkomstpensionärens standard.  Klyftan till en löntagare kommer i stället att öka ytterligare.

En grupp som lämnas helt åt sitt öde är de pensionärer som har gått i pension före 65 år. Dålig hälsa och sjuklighet är en inte helt ovanlig orsak också till frivillig förtida pensionering. Tillsammans med förtidspensionärerna, de som har sjukersättning, får de bära hela bördan av skatteökningar trots att de har de sämsta inkomsterna. De har inte fått och får ingen del av någon skattesänkning, samtidigt som de betalar den högsta skatten på de lägsta inkomsterna.

Mot bakgrund av det anförda, vilka initiativ avser finansministern att ta för de pensionärer som gått i pension före 65 år?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-04-15 Anmäld: 2010-04-16 Besvarad: 2010-04-21 Svar anmält: 2010-04-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-04-21)