Beskattning av ideella föreningar

Skriftlig fråga 2020/21:261 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Den snabbast växande sporten i världen i dag är e-sport, och rapporter visar att e-sporter kommer att växa sig än större i framtiden då den når en allt bredare publik. I takt med detta stiger prispotter och löner inom sporten. Likheterna mellan e-sport och schack är många, och det blir allt mer klart att människors uppfattning kring att de klassas som idrotter förändras. Men enligt Riksidrottsförbundet i Sverige är e-sport och schack ännu inte idrotter.

Häromveckan besökte jag Karlstads Allmänna Schacksällskap och träffade Bo och Kjell-Åke. Båda två är engagerade schackspelare och aktiva i klubben. På tapeten var vikten av föreningar och konsekvenserna av att schack inte klassas som en idrott, det vill säga höga arbetsgivaravgifter som försvårar föreningens verksamhet.

Kammarrätten har slagit fast att schack inte är en idrott och utgår i sin bedömning från att en idrott är en verksamhet som innebär fysisk aktivitet. Rätten menar att det är det tankemässiga momentet som är avgörande i schack och att det fysiska momentet är av underordnad betydelse. Konsekvenserna blir ökade kostnader i form av arbetsgivaravgifter för Schackförbundet. I dag har idrottsföreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet gynnsammare villkor för arbetsgivaravgifter. Avgörande för medlemskapet är att föreningarna klassas som idrotter. Detta är ett krav som gör det omöjligt för bland annat Karlstads Allmänna Schacksällskap. Karlstads Allmänna Schacksällskap menar att bara för att schack är en tankesport innebär det inte att det saknar fysisk aktivitet. Det är inte en fråga om att bekvämt luta sig tillbaka i stolen.

Vi behöver värna våra ideella föreningar. De gör ett fantastiskt jobb och är i grunden en viktig hörnsten i vår demokrati. Människor som engagerar sig och driver ideella föreningar gör det på sin fritid – för dem ska vi inte göra det svårare, tvärtom.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att se över möjligheten för att ideella föreningar, likt Karlstads Allmänna Schacksällskap, ska få samma beskattning som föreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-10-21 Överlämnad: 2020-10-22 Anmäld: 2020-10-23 Svarsdatum: 2020-10-28 Sista svarsdatum: 2020-10-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga