Beskattning av hästverksamhet

Skriftlig fråga 2008/09:522 av Ehn, Tina (mp)

Ehn, Tina (mp)

den 23 januari

Fråga

2008/09:522 Beskattning av hästverksamhet

av Tina Ehn (mp)

till finansminister Anders Borg (m)

I dag säljs allt fler gårdar till hästfolk. Via Jordbruksverket ges EU-bidrag till hästföretag.

En jordbruksfastighet ses normalt som en näringsfastighet och alltid om gården har kor, får, grisar eller arbetshästar, men inte andra hästar. De anses inte av Skatteverket ha en naturlig koppling till fastighetens näringsverksamhet, även om gården producerar foder till hästarna och de betar på markerna. Flera skattemål har avgjorts i kammarrätten, men många orkar inte, utan slutar eller kör svart. Det gäller ofta avelsverksamhet.

Nya företagare kan under de fem första åren kvitta underskott i företaget mot till exempel inkomst av tjänst. Det tar ett tag att komma i gång och det anses naturligt, men inte beträffande hästverksamhet. Om man inte vill sälja föl utan låta dem växa till i värde och sälja dem senare är femårsregeln relevant. En tre- till fyraårig inriden unghäst har ett betydligt större värde än ett föl.

Näringsverksamhet med hästar måste få samma regler som annan näringsverksamhet! Skatteverkets regeltolkningar missgynnar hästföretagare gentemot annan näringsverksamhet i dag.

Jag vill därför fråga finansministern vad han avser att ta för initiativ för att näringsverksamhet med häst ska ges samma villkor och förutsättningar som annan näringsverksamhet.

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2009-01-23 Inlämnad: 2009-01-23 Svar anmält: 2009-01-28 Besvarad: 2009-01-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-01-28)