beskattning av fordon med alkolås

Skriftlig fråga 2004/05:2083 av Norlander, Göran (s)

Norlander, Göran (s)

den 4 augusti

Fråga 2004/05:2083

av Göran Norlander (s) till finansminister Pär Nuder om beskattning av fordon med alkolås

Alkoholpåverkade är inblandade i många trafikolyckor. Om arbetet att radikalt minska antalet döda och skadade i trafiken ska bli framgångsrikt är det helt nödvändigt med kraftfulla insatser för att förhindra alkoholrelaterade olyckor. En verksam åtgärd är att införa alkolås i bilarna. I regeringens politik för ökad trafiksäkerhet ingår en satsning på alkolås. Därför är jag förvånad över uppgiften att fordon med alkolås ska förmånsbeskattas. Det kan inte vara rimligt att beskatta en så viktig trafiksäkerhetshöjande åtgärd. Det strider mot de ambitioner regeringen har i sin politik för ökad trafiksäkerhet.

Jag vill fråga finansministern vilka åtgärder han tänker vidta för att fordon med alkolås inte ska beskattas.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-08-04 Besvarad: 2005-08-16 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-16)