Beskattning av EU-parlamentarikers kostnadsersättningar

Skriftlig fråga 2009/10:548 av Johansson, Lars (s)

Johansson, Lars (s)

den 19 februari

Fråga

2009/10:548 Beskattning av EU-parlamentarikers kostnadsersättningar

av Lars Johansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Riksdagen sade i maj 2009 ja till regeringens förslag om att de svenska EU-parlamentarikernas arvoden och pensioner skulle beskattas i Sverige.

Bakgrunden till skatteändringarna var en ny stadga som EU-parlamentet hade antagit. Den innebar att parlamentet, i stället för medlemsländerna, skulle betala ut EU-parlamentarikernas arvoden och pensioner i fortsättningen. Dessa skulle beskattas på EU-nivå men medlemsländerna gavs också rätt att ta ut skatt om dubbelbeskattning kunde undvikas.

Frågan om beskattning av ersättning till ledamöter av Europaparlamentet bereddes av skatteutskottet vilket resulterade i betänkandet 2008/09:SkU136. Riksdagen biföll därefter den proposition regeringen lagt men riktade samtidigt ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska undersöka möjligheten att beskatta kostnadsersättningar för utövande av uppdraget som ej motsvaras av utgifter som de är avsedda att täcka och återkomma till riksdagen i frågan.

Vilka initiativ har finansministern tagit för att leva upp till riksdagens tillkännagivande?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-02-19 Anmäld: 2010-02-19 Svar anmält: 2010-03-01 Besvarad: 2010-03-01
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-01)