Beskattning av enklare fritidshus

Skriftlig fråga 2008/09:500 av Engström, Marie (v)

Engström, Marie (v)

den 20 januari

Fråga

2008/09:500 Beskattning av enklare fritidshus

av Marie Engström (v)

till finansminister Anders Borg (m)

Den statliga fastighetsskatten är avskaffad och ersatt med en kommunal avgift som uppgår till högst 6 000 kronor per småhusenhet.

Trots detta finns det ett par grupper som fortfarande omfattas av det gamla systemet, och som därmed inte får tillgodoräkna sig vare sig skattesatsen på 0,75 procent eller taket om 6 000 kronor. Det gäller dels personer som arrenderar ut tomtmark, dels personer som äger obebyggd tomtmark eller mark med en byggnad vars värde understiger 50 000 kronor. Den senare gruppen utgörs av 105 000 fastigheter. De fastigheterna beskattas alltså fortfarande med 1 procent av taxeringsvärdet.

På senare tid har det uppmärksammats att dagens regler får absurda beskattningskonsekvenser för personer som äger enklare fritidshus. Effekten förstärks av att markvärdena har stigit rejält i vissa områden sedan den senaste taxeringen. När stora villor i attraktiva områden omfattas av taket om 6 000 kronor kan en sommarstuga i motsvarande område få en fastighetsskatt som uppgår till det tiodubbla!

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga finansminister Anders Borg:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att komma till rätta med den orättvisa som fastighetsskatten innebär för den här gruppen fastighetsägare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-01-20 Anmäld: 2009-01-21 Besvarad: 2009-01-28 Svar anmält: 2009-01-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-01-28)