Beskattning av enkla sommarhus

Skriftlig fråga 2007/08:1650 av Davidson, Inger (kd)

Davidson, Inger (kd)

den 15 september

Fråga

2007/08:1650 Beskattning av enkla sommarhus

av Inger Davidson (kd)

till finansminister Anders Borg (m)

Skatteverket har i ett ställningstagande den 17 april i år (Dnr 131 234616-08/11) kommit fram till att fastighetsskatt ska betalas för tomtmark med tillhörande bostadsbyggnad om byggnaden inte har åsatts byggnadsvärde för småhus eller hyreshus vid fastighetstaxeringen. Om tomtmark ska omfattas av kommunal fastighetsavgift måste det finnas tillhörande bostad (småhus eller bostadshyreshus) vid fastighetstaxeringen. Om värdet för byggnaden understiger 50 000 kronor anses inte någon sådan värderingsenhet finnas. Taxeringsvärdet bestäms därför som om tomtmarken är obebyggd. Taxeringsenhetens taxeringsvärde utgörs därför uteslutande av värdet för tomtmarken. Tomtmarken beläggs därför med fastighetsskatt och inte med kommunal fastighetsavgift. Det här har fått till följd att en enkel sommarstuga i ett attraktivt område kan beskattas betydligt högre än stora villor i samma område. I Sverige finns det 106 000 taxeringsenheter som har en lågt värderad byggnad och därigenom får betala fastighetsskatt som om tomten varit obebyggd.

Ett exempel från min egen hemkommun Nacka kan illustrera problemet. Det handlar om ett enkelt sommarhus som är byggt på 40-talet och har egen brunn och utedass. Det kan bara utnyttjas på sommaren. Byggnaden har inget taxeringsvärde och tomten är taxerad till 1 250 000 kronor. Ägarna får betala 12 500 kronor i fastighetsavgift för sin sommarstuga medan villor med permanent boende i grannskapet betalar 6 000 kronor. Nästa år stiger taxeringsvärdena i Nacka med 41 procent och skatten blir närmare 18 000 kronor per år för denna lilla sommarstuga medan avgiften för omkringboende villaägare stiger till ca 6 350 kronor.

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta med anledning av det anförda?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-09-15 Anmäld: 2008-09-16 Besvarad: 2008-09-24 Svar anmält: 2008-09-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-24)